Driften af de selvkørende busser er aflyst mandag den 8. november fra 16.00-17.30 og tirsdag den 9. november fra 10.30-12.00. Aflysningen skyldes en international workshop, samt et partnermøde, omhandlende fremtidens førerløse køretøjer afholdt af Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og ART-forum.

Deltagerne vil beskæftige sig med forholdet mellem by, mennesker og teknologi, samt hvilke fordele og ulemper der kan være forbundet med en fremtid med førerløse køretøjer. Workshoppen og partnermødet vil blandt andet tage udgangspunkt i testforsøget med de selvkørende busser i Aalborg Øst, hvorfor busserne i dette tidsrum udelukkende vil være til rådighed for deltagerne.