Driften med Smartbussen er indstillet grundet COVID-19

Aalborg Kommune og operatøren Holo har besluttet at indstille driften af SmartBussen midlertidigt. Vi vælger at følge regeringens retningslinjer om, at vi alle skal udvise samfundssind og holde afstand til hinanden.

SmartBussen er et unikt rum, hvor folk kan komme hinanden ved, hvilket normalt er en styrke ved projektet. I disse tider er det dog en hæmsko for en sikker drift. Selv om vi har reduceret passagertallet drastisk er det svært at opretholde tilstrækkelig afstand mellem folk i bussen, hvilket øger risikoen for smittespredning. For at beskytte vores ansatte og brugerne i Aalborg Øst, er det derfor besluttet at indstille driften midlertidigt.

Bussen og vores medarbejdere vil fortsat være på ruten, da vi udnytter tiden hvor vi ikke drifter til at rette op på nogle tekniske udfordringer. Vi kan dog ikke tage passagerer med eller lade vores ansatte engagere med folk på ruten, og vi håber alle udviser forståelse for situationen.

Vi håber alle passer godt på hinanden og vi glæder os til at byde passagerer velkommen i SmartBussen igen.