Kære interessenter

Projektet nærmer sig sin afslutning

Nu nærmer vi os desværre den tid, hvor forsøgsprojektet langsomt rinder ud. Som I alle ved, har vi fået en toårig tilladelse af Transportministeren til forsøget, denne udløber helt præcist 4. december, hvor vi for nemheds skyld, ift. kommunikationen, har besluttet, at busserne kører deres sidste tur d. 30. november. Vi har den sidste uge fået en del spørgsmål om, hvorfor vi ikke forlænger forsøget. Det er der flere gode grunde til. Ud over at vores tilladelse udløber, udløber ligeledes vores samarbejde med Holo, som ejer og opererer busserne. Med Holo har vi et såkaldt offentlig privat innovationssamarbejde (OPI), denne specielle samarbejdsform må ikke forlænges, vi ville derfor være nødt til at udbyde samarbejdet på ny på markedsvilkår. Dette kunne meget vel betyde ny operatør og nye busser, som så ville kræve ny risikoanalyse og ny køretøjsgodkendelse – altså næsten forfra på den langsommelige ansøgningsproces for at opnå tilladelse. Endelig har hele projektets økonomi altid været bundet op på de to år, derfor er der heller ikke mere kommunal finansiering at forlænge for.

 

 

Øv, men hvad så?

Hos os lyder der naturligvis også et stort øv. Som I ved, har vi arbejdet på at igangsætte dette projekt i en del år, og vi har virkelig set frem til at give Aalborg-øst-borgerne en ny mobilitetsløsning. Vi havde set frem til at se, hvilken betydning det kunne have for bydelen og set frem til at undersøge, hvad teknologien kan. Nogle af de ting vi havde glædet os til, er blevet alvorligt spoleret af corona.

Det har været alt andet end hverdag i den periode, hvor busserne har kørt, hvilket har betydet, at busserne ikke har kørt i en lang periode, og at de i stort set hele perioden har kørt med nedsat passagertal på 5 personer, i nogle måneder endda Kære interessenter kun tre passagerer. Først fra midten af august var de tilbage ved de godkendte 11 passagerer. Corona har også haft betydning for driften af busserne. Når der har været sygdom eller nærkontakt blandt operatørerne, har der været aflyst afgange. Et par opsigelser blandt operatørerne og dermed nyansættelser har påvirket driften, bl.a. ventede en nyansat operatør i mere en to måneder på, at der blev udbudt et førstehjælpskursus, som er et krav for at de må kører med busserne. Det har ikke været nemt. Endelig har der jo heller ikke været en masse aktiviteter i lokalområdet at bruge busserne til, samtidig med at vi alle i lang tid, specielt de ældre og personer i risikogruppen, er blevet opfordret til at blande os mindst muligt med andre, og i perioder har samfundet jo været lukket helt ned. Øv.

Ditte og Ida fra Aalborg Universitet har været ude flere gange under forsøget for at samle værdifulde erfaringer ind. Vi er selv en del i Aalborg Øst for tiden, hvor I kan møde Camilla, vores studentermedhjælper, der er ude og interviewe både passagerer i busserne og brugere af stien. Vi deltager også i den nationale evaluering af lovgivningen på området, som ligeledes finder sted her i løbet af efteråret.

 

Og hvad så med sti, garage og det hele?

Som en del af forsøgsprojektet er Astrupstien igennem området blevet opgraderet til den ”hovedgade” for bløde trafikanter, som længe har været ønsket i området. Allerede i anlæggelsen af stien, blev forsøgets midlertidighed tænkt ind, så de nuværende stoppesteder i stedet bliver til små byrum langs stien med mulighed for at gøre ophold. Sammen med kickstart-projektets indsats med hele det nye byrum omkring Tornhøjtunnellen efterlader vi altså nu stisystemet væsentlig opgraderet. Vi fjerner naturligvis garagen, træramperne i kickstartprojektet, skilte mv. så stien og området kommer til at fremstå uden væsentlige spor af busserne.

 

 

Var det så bare det?

om sagt er vi nu ude og samle en masse erfaringer ind fra projektet både om brugerne og borgernes oplevelser, om teknologi, om anvendelsen og sammenspillet med byrummet osv. Sammen med universitets følgeforskning og evaluering samler vi her i løbet af efteråret det hele sammen. Al den erfaring vi får samlet ind skal vi bruge til, naturligvis, en evaluering af forsøget i Aalborg Øst, men også som et grundlag for planlægning af den fremtidige mobilitet både i Aalborg Øst og i resten af Aalborg kommune.

Og på spørgsmålet om der igen kommer førerløse busser til Aalborg Øst, er svaret for nuværende, at det må tiden vise. Vi har jo lavet forsøget i Aalborg Øst, fordi vi mente, at teknologien kunne løse en udfordring med intern mobilitet i området – om dette reelt har været konklusion, skal vi bruge erfaringerne til at klarlægge. Dernæst skal teknologien blive en anelse mere moden inden vi skal lave flere forsøg. De fleste af jer har nok bemærket, at de førerløse busser aldrig er blevet helt ”førerløse”, men at de derimod ”kun” er selvkørende. Teknologien har ikke udviklet sig hurtigt nok, til at de kunne blive helt førerløse, og for at iværksætte flere forsøg, vil vi nok afvente at teknologiudviklingen tager et par spring.

Ift. den fremtidige kollektive mobilitet i Aalborg Øst vil vi anbefale, at ideer og ønsker bringes i spil, i den proces der skal forløbe det næste halvandet år om at planlægge fremtidens kollektive trafik rutenet i Aalborg, hvor der midt i 2022 forventes en involverende proces.

Endelig vil vi gerne have lov at sige ordentlig ”tak for denne gang” fra projektets side. Vi planlægger derfor i slutningen af november at invitere jer alle ind til et sidste ”stormøde”, nu hvor vi igen må mødes fysisk. Her vil vi præsentere alle resultaterne fra projektet, og også gerne høre jeres input og erfaringer. Dernæst vil vi også lave et offentligt arrangement i forlængelse af mødet, hvor alle andre kan høre konklusionerne, stille spørgsmål osv. Mere om dette senere.

Mange hilsner fra teamet bag Smartbussen – Maria og Kia