Spørgsmål og svar

Hvordan kan bussen køre selv?

Bussen navigerer ved hjælp af en række sensorer og software, som gør den i stand til at registrere omgivelserne i en 60 meters omkreds 360° rundt om bussen. Registrerer bussen uventede objekter, mennesker og forhindringer på ruten, vil den enten sætte farten ned og afgive lydsignal eller standse helt - afhængigt af hvorvidt objektet er i bevægelse og afstanden hertil.

I starten vil bussen være bemandet af en operatør fra Holo for at give passagererne en tryg og behagelig oplevelse. Operatørerne kan træde til med hjælp og vejledning om, hvordan bussen virker og svare på enhver slags spørgsmål.  

 

Hvorfor skal der køre en førerløs bus i Aalborg Øst? 

Den førerløse bus i Aalborg Øst er et pilotprojekt, som skal skabe mere mobilitet og sammenhæng i boligområdet over en periode på 2 år.  

Bussen skal give lokalt ejerskab omkring hele udviklingen af Aalborg Øst og sammenhold omkring bussen. Den skal samtidig øge mobiliteten både internt og eksternt i området. Overordnet vil den førerløse bus gøre Aalborg Øst til ’first mover’ på førerløse køretøjer. 

 

Hvor og hvornår kører bussen?

Bussen kører alle ugens dage på en 2,1 km lang strækning med 10 indlagte stoppesteder min. hvert 15. minut.

 

Hvem kan bruge bussen?

Alle er velkomne til at bruge bussen, og den er gratis at benytte. Der kan maksimalt være 11 personer ombord i bussen. For en sikkerheds skyld bør man sidde ned under kørslen. Kørestols- og rollatorbrugere har adgang til bussen ved hjælp af en rampe.

 

Kan jeg se, hvor næste bus holder henne? 

På forsiden kan du se et live-kort over busserne på ruten eller download den gratis letsholo app i App Store - så kan du altid følge busserne i real time. 

 

Hvor henvender jeg mig, hvis jeg har mistet noget i bussen, eller vil give feedback? 

Udfyld kontaktformularen nederst på siden.

 

Er det sikkert at bruge bussen? 

Ja! Den selvkørende bus er meget forsigtig i trafikken. Den registrerer omgivelserne i 360 grader 60 meter ud fra bussen, og opdager den f.eks. en cyklist, der er på vej ud foran bussen, så standser den. Samtidig vil bussen maksimalt køre op til 18 km/t på ruten.  

 

Hvem står bag projektet? 

Bag projektet står Aalborg Kommune og Holo, mens Aalborg Universitet deltager i evalueringspartnerskabet.  

 

Kan bussen standse andre steder end ved stoppestederne? 

Bussen er programmeret til kun at standse ved de ti stoppesteder.

 

Hvor kan jeg læse mere? 

Læs mere på letsholo.com og del din oplevelse på sociale medier under hashtagget #9220selvkørende. Har du flere spørgsmål kan du udfylde kontaktformularen nederst på siden.  

Kontakt kundeservice

Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os, ved at udfylde kontaktfomularen til højre.

 

 

Databeskyttelseslovgivningen

Når du henvender dig til Aalborg Kommune vedrørende de førerløse busser, registrerer vi oplysninger om dig for at kunne besvare din henvendelse. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Vi sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Har du spørgsmål til Aalborg Kommunes behandling af personoplysninger, kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver via følgende link: www.aalborg.dk/dbr

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Aalborg Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk.

Hvis du gerne vil sende os en besked, der indeholder fortrolige eller følsomme oplysninger, kan du benytte linket nedenfor. Når vi svarer på din henvendelse, vil du modtage den i din Digitale Postkasse (e-boks). Følsomme/fortrolige oplysninger kan fx være dit CPR-nummer eller helbredsoplysninger.

Skriv sikkert til SmartBus ved fortrolige eller følsomme oplysninger (NemId)